02 AugGuld och Säkerhet!

Att köpa guld, smycken eller andra juveler har varit människors största investerings metod under alla tider. Och detta är inte någonting som bara vissa kulturer håller på med utan oavsett vilken världsdel, folk grupp eller kulturer med olika traditioner har det varit viktigaste och vanligaste sättet att spara sina tillgångar. I samband med denna form av sparande så har det alltid funnits ett behov av att skydda sig mot tjuvar och andra former av otrevligheter!  Också denna tråkiga angelägenhet har drabbat nästan alla de som haft tillgångar i form av dyrbara smycken och dylikt! Med anledning av detta så har det funnits ett annat mycket viktig problem som har engagerat många människor, och det är förstås säkerheten! Under århundraden eller till och med årtusenden så har det dykt upp folk som har specialiserat sig i säkerhetsfrågor. Det mest traditionella och vanliga folket som jobbat med detta är väl polisen. Det är i huvudsak polisen som har haft ansvaret för att skydda folk och deras tillgångar. Men med städernas utveckling, vilket många gånger behöver inte vara för det bättre, så har behovet och sättet att skydda sig ändrats drastiskt! Och det beror på i första hand samhäls utveckling, nämligen att städerna har blivit jätte stora och mycket komplexa och att det har skapat nya behov för att kunna skydda sig mot en allt mer sofistikerad brottslighet! Ta bara guldaffärer och deras säkerhetsbehov, förutom butikssäkerhet och säkerhetsskydd så är det även viktig med personskydd också, till och med livvaktsskydd. Till vår hjälp har det skapats specialiserade företag som har utvecklats och anpassat sig med dagens krävande skyddssystem i takt med att brottsligheten har gjort det också! Dessa kan bistå oss med säkerhetsrådgivning och säkerhetskontroll när det behövs. Att göra en hotbildsanalys vilket är av stor vikt vid anlitandet av dessa företags tjänster, är det ett måste! För genom en hotbildsanalys så kan man avgöra om en sådan insats är nödvändigt eller om behovet finns, göra en uppskattning av hur stor säkerhetsskydd är man i behov av. Det är vad en säkerhetskonsult är till för, nämligen ge råd alltså säkerhetsrådgivning. Har du några kommentarer så är du mer än välkommen att skriva några rader här nedan. Tack!